جراحی های دکتر سعید ظفرمند

سینوزیت مزمن

پولیپ بینی شدید

عکس برداری از سینوس ها

بعد از عمل پولیپ بینی

جراحی تومور سینوس

جراحی تومور پاروتید

بعد از عمل پولیپ بینی

جراحی تومور سینوس

جراحی تومور پاروتید

رضایت بیماران

بعد از جراحی سینوس

جراحی سینوس

جراحی تومور پاروتید

انیمیشن

جراحی بینی گوشتی

جراحی قوز بینی

سینوزیت

فیلم عمل بینی

استفاده از گوش پاک کن

استفاده از گوش پاک کن

جراحی زیبایی بینی

سن مناسب جراحی بینی

فیلم واقعی جراحی ترمیم بینی

توصیه های تغذیه ای در دوران شیوع کرونا

علت درد بعد از عمل زیبایی بینی

گرفتگی صدا بعد از عمل بینی

محدودیت های جراحی زیبایی بینی

فیلم جراحی لوزه

نمونه کار جراحی بینی

Call Now Buttonتماس با پزشک