مراقبت های بعد از جراحی بینی

عمل بینی جزء عمل های سخت بوده و مراقبت های بعد از جراحی بینی باید به دقت انجام گیرد. در صورتیکه اینگونه مراقبت ها به طور صحیح رعایت شود، دوره نقاهت به بهترین شیوه ممکن طی شده و نتیجه جراحی به همان صورت پیش بینی شده خواهد بود اما در صورتیکه نسبت به آنها با […]

read more »

جراحی انحراف بینی

انحراف تیغه بینی چیست ؟ انحراف جزئی بینی مورد متداولی می باشد. انحراف شدید تیغه بینی می تواند یکی از مجراهای بینی را مسدود کرده و جریان هوا را کاهش دهد. در این مورد تنفس از یک سوراخ بینی و یا هر دو سوراخ، دشوار می شود. در برخی افراد این عارضه می تواند موجب […]

read more »
تماس با پزشک