جراحی های دکتر سعید ظفرمند

سینوزیت مزمن

پولیپ بینی شدید

عکس برداری از سینوس ها

بعد از عمل پولیپ بینی

جراحی تومور سینوس

جراحی تومور پاروتید

رضایت بیماران

بعد از جراحی سینوس

جراحی سینوس

جراحی تومور پاروتید

انیمیشن

جراحی بینی گوشتی

جراحی قوز بینی

سینوزیت

فیلم عمل بینی

استفاده از گوش پاک کن