جراحی های دکتر سعید ظفرمند

سینوزیت مزمن

پولیپ بینی شدید

عکس برداری از سینوس ها

بعد از عمل پولیپ بینی

جراحی تومور سینوس

رضایت بیماران

بعد از جراحی سینوس

جراحی سینوس

انیمیشن

جراحی بینی گوشتی

جراحی قوز بینی

سینوزیت

فیلم عمل بینی

استفاده از گوش پاک کن