دکتر سعید ظفرمند

جراح ومتخصص گوش ، حلق ، بینی و حنجره

آندوسکوپی پیشرفته بینی و سینوس
جراح پلاستیک بینی وصورت
همکاری علمی – آموزشی با دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و آزاد اسلامی
عضو انجمن جراحان گوش وحلق و بینی وسر وگردن ایران
عضو انجمن علمی راینولوژی ایران
عضو کالج جراحان گوش وحلق و بینی اروپا

دکترای پزشکی عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (۱۳۶۸)
دکترای تخصصی در رشته ENT از دانشگاه علوم پزشکی تهران
(۱۳۷۸)

دکتر ظفرمند